Calendari escolar

                                                                            Calendari_curs2020_21

  • Aquest és el calendari del CEIP Es Puig amb les festes local, Firó i Fironet, 10 i 11 de maig; i els dies de lliure disposició, 2 de novembre i 2 de març.