ApS

   Des del curs 2016 el CEIP Es Puig participa en diferents projectes de ApS (Aprentatge Servei) de la Serra de Tramuntana juntament amb altres centres. 

 

    En en 2016 s’inicià el projecte de TqT (Trispòl que trepitjam), un estudi del carrer de sa Lluna.

QUADERNET

  Aquest projecte ens ocupà 2 anys 2016_2017 i 2017-2018 en el quals relitzarem  diverses activitats per acabar amb una acampada cada any al refugi de Son Amer. (Clicant damunt les imatges corresponents podeu veure les fotos de les dues acampades i dels projecte del carrer de sa Lluna)

 

Fotos del carrer de sa Lluna

En aquest període s’editaren uns plafons per presentar a la I Trobada d’Innovació Educativa de les Balears.

   En el 2018-2019 iniciam un nou projecte juntament amb el centre Sagrats Cors de Sóller anomenat Arqueotramuntana, l’objectiu del qual és l’estudi de la prehistòria de Mallorca i la recuperació de l’assentament arqueològic del Puig d’en Canals. (Per a més informació, clicau damunt la imatge).

ARQUEOTRAMUNTANA