CURS 2020 – 2021

HORARI D’ADAPTACIÓ 4rt D’EDUCACIÓ INFANTIL

*10 setembre: de 9 a 11 h.

* De 14 a 18 de setembre: de 9 a 12h.

* De 21 a 25 de setembre: de 9 a 13h.

* De 28 de setembre en endavant de 9 a 14h.