Organigrama

  • A les següents graelles podeu trobar les persones que formen part del claustre del CEIP Es Puig per aquest curs 2020-2021
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORACAP D’ESTUDISSECRETÀRIA
Mercè ValeroJoan MontanerRaquel Bertazioli
TUTORIES
EDUCACIÓ INFANTIL
Quart: Cati Borge

Cinquè : Joana Marquet

Sisè A: Pilar Estarellas

Sisè B: Cata Frontera
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRIMER CICLE
Primer: Manel Rullan.

Segon:Maite Estarelles.

Tercer: Pere Crespí.
SEGON CICLE
Quart : Joana Medina.

Cinquè: Josep Quetglas / Margalida Bujosa

Sisè A:  Maria de Lluc Fiol / Virginia Gil

Sisè B: Isabel Salom.
AULA U.E.C.C.O.
Francisca Juan
ESPECIALISTES
ANGLÈSJoan Montaner

Teresa Mercè
MÚSICANádia Pérez

Jéssica Garcías
EDUCACIÓ FÍSICAMaties Rabassa (mrabassa@educaib.eu , mrabassa@ceipespuigsoller.com)

RELIGIÓ
Aina Delgado
PERSONAL DE SUPORT
PTRaquel Bertazioli

Magdalena Vera
ALJoan Gayà
+1 EDUCACIÓ INFANTILSonia Cladera
E.O.E.P
ORIENTADORA EDUCATIVAMaria dels Angels Vaquer
P.T.S.C.Simón Llansola
PERSONAL NO DOCENT
A.T.E.Eva Aparicio del Río