Escola matinera

ESCOLA MATINERA

IMPORTANT PER A L’INICI DE CURS ( 16/09/2020)

És molt important que faceu la inscripció durant la present setmana per poder iniciar el servei el 21 de setembre. (secretaria)


El CEIP Es Puig, juntament amb l’APIMA, ofereix un servei d’escola matinera a totes aquelles famílies que per qüestions horàries, laborals… tenen la necessitat de dur els seus fills al centre abans de l’inici de les classes.


Objectius:

 – Donar resposta a les  famílies que necessiten  que els seus fills estiguin atesos fora de l’horari lectiu.

– Oferir un ventall d’activitats plàstiques i de lleure per tal de fomentar la socialització i la cooperació entre l’alumnat de diferents edats, i potenciar l’ús de la llengua  vehicular del centre .

– Potenciar activitats que fomentin la igualtat d’ambdós sexes.

– Oferir un servei de guarda als infants que arriben a l’escola en transport escolar.


Observacions:

  • Mesos de setembre i juny; es cobra sols mig mes.

  • Els dies en que es facin excursions en concentració a un lloc diferent del Puig, no hi haurà servei de guarderia.

  • No es donarà berenar als infants.